De broosheid van het leven met een psychische ziekte

In dagblad Trouw van zaterdag 19 januari staat een essay van filosoof en ervaringsdeskundige Awee Prins getiteld ‘Beter wordt het niet’, over de zin en onzin van de herstelbeweging in de psychiatrie.

“‘Herstellen’ betekent: iets in zijn oude toestand terugbrengen. Maar wie een psychose of een depressie heeft doorgemaakt, een slopende lichamelijke ziekte doorstaan of een kind verloren, zal daar nooit van herstellen. Een auto kun je herstellen, een mens niet.”

Prins schrijft dat wij onze broosheid niet onder ogen willen zien in de huidige prestatiesamenleving. We moeten functioneren en de hulpverlening is gericht op herstel van dit functioneren. “Wanneer de hulpverlening vanuit het streven naar herstel de afgrond niet herkent waarin degene die aan haar tafel zit, doet zij zichzelf en degenen waaraan zij is toegewijd ernstig tekort.”

Ik vind de term ‘broosheid’ die Prins gebruikt een erg mooie. De kwetsbaarheid die is ontstaan door mijn bipolaire stoornis zal waarschijnlijk nooit meer overgaan. Functioneren in de prestatiesamenleving kan ik op dit moment niet, zelfs niet nu het goed gaat. Misschien zal dit zelfs nooit meer lukken. En dat is niet erg, durf ik nu te zeggen. Ik functioneer in mijn broosheid, op mijn manier zo goed mogelijk.

Of zoals Prins het verwoordt: “Wij zouden psychiatrische stoornissen ook kunnen duiden als modes of existence; als manieren waarop sommige broze mensen nu eenmaal blijken te existeren, manieren die wij moeten leren omarmen en doorstaan, en waarin wij misschien zelfs een eigenaardige schik kunnen krijgen.”

Mijn bipolaire stoornis is mijn ‘mode of existence’ en ik zal het er mee moeten doen. De ene dag vecht ik ertegen, omdat ik niet voldoe aan het ideale plaatje van meekomen in de maatschappij. Maar gelukkig zijn er ook genoeg dagen dat ik van mezelf kan houden met mijn beperking. Een artikel zoals dat van Prins is dan een steuntje in de rug!

This entry was posted in bipolaire stoornis. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *